ماموریت و چشم انداز

چشم انداز


شرکت دانا حمل به جهت عمل به وظایف ذاتی خود، ایجاد تحول روز افزون در صنعت حمل و نقل و جابجایی کالا در کوتاه ترین زمان ممکن و تحت بستر های اینترنت و فناوری اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده است.

ماموریت ها


تغییر رویکرد و تحول در سیستم سنتی جابجایی کالا از طریق بهبود روابط و کسب رضایتمندی مشتریان و ایجاد سیستمی نوین، قابل اعتماد و پاسخگو.
ایجاد اطمینان خاطر مشتریان از طریق عملکرد مناسب و پوشش بیمه¬ای بسته¬ها و همچنین ایجاد صندوق ویژه جهت پرداخت خسارات احتمالی.
عمل به مسئولیت¬های اجتماعی و محیط زیستی، از طریق کاهش ترد¬ های غیر ضرور و کاهش مصرف سوخت¬های فسیلی و به تبع آن کاهش آلودگی هوا. در این رابطه شایان ذکر می¬باشد که با ایجاد سامانه¬های فناوری اطلاعات و مکانیزه نمودن عملیات¬های کاری، استفاده از کاغذ در دانا حمل به حداقل ممکن رسیده است.

دیدگاه ها